Blog

Pozor, zmeny v DPH

By admin   |    Komentáre vypnuté na Pozor, zmeny v DPH    |     Značky:

Zmeny DPH od 1.1.2019

Vylúčenie prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra.

Zjednotenie pojmu obrat u zdaniteľných osôb. Do obratu sa zahrnie reálna hodnota dodaných tovarov a služieb. Prijaté „preddavkové platby“ predstavujúce súčasť hodnoty tovaru alebo služby sa zahrnú do obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.

Platiteľ dane pri dodaní nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie (napr. byt, rodinný dom) nebude môcť využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti. Bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) bude platiteľ dane vždy povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom.

Ruší sa inštitút zábezpeky dph.

Tagy: