Blog Archive

Kategória: Slovensko

Vrátenie daní zo Slovenska

By admin   |    Komentáre vypnuté na Vrátenie daní zo Slovenska    |     Slovensko

Na daňový bonus má nárok aj zamestnanec alebo podnikateľ, ktorý mal v roku 2018 príjem len zo zahraničia  a bol v roku 2018 daňovým rezidentom Slovenska.  To, že príjmy daňovníka pochádzajú zo zahraničia, nezohráva v tomto prípade žiadnu rolu.  Dôležite je, aby daňovník splnil všetky zákonom určené podmienky. Daňovník, ktorý... - Continue Reading

Daň z motorových vozidiel

By admin   |    Komentáre vypnuté na Daň z motorových vozidiel    |     Slovensko

Január je okrem iného aj mesiacom podania daňového priznania a odvodu dane z motorových vozidiel za rok 2018 (ďalej len DMV). Pripomenieme si teda, aké vozidlá podliehajú tejto dani, aké sú podmienky výpočtu a odvodu. Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa... - Continue Reading

Pozor, zmeny v DPH

By admin   |    Komentáre vypnuté na Pozor, zmeny v DPH    |     Slovensko

Zmeny DPH od 1.1.2019 Vylúčenie prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra. Zjednotenie pojmu obrat u zdaniteľných osôb. Do obratu sa zahrnie reálna hodnota dodaných tovarov a služieb. Prijaté „preddavkové platby“ predstavujúce súčasť hodnoty tovaru... - Continue Reading