Blog Archive

Značka: Dane

Pozor, zmeny v DPH

By admin   |    Komentáre vypnuté na Pozor, zmeny v DPH    |     Slovensko

Zmeny DPH od 1.1.2019 Vylúčenie prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra. Zjednotenie pojmu obrat u zdaniteľných osôb. Do obratu sa zahrnie reálna hodnota dodaných tovarov a služieb. Prijaté „preddavkové platby“ predstavujúce súčasť hodnoty tovaru... - Continue Reading