Blog

Vrátenie daní zo Slovenska

By admin   |    Komentáre vypnuté na Vrátenie daní zo Slovenska    |    

Na daňový bonus má nárok aj zamestnanec alebo podnikateľ, ktorý mal v roku 2018 príjem len zo zahraničia  a bol v roku 2018 daňovým rezidentom Slovenska. 

To, že príjmy daňovníka pochádzajú zo zahraničia, nezohráva v tomto prípade žiadnu rolu.  Dôležite je, aby daňovník splnil všetky zákonom určené podmienky.

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo zamestnania  aspoň vo výške 2880 eur alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy z podnikania, ktoré spadajú do § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 2880 eur  a vykázal základ dane z príjmov, môže si uplatniť daňový bonus v sume 21, 56 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnostinemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. 

V prípade že máte záujem o vrátenie daňového bonusu zo Slovenska a neviete ako na to, nestrácajte čas. Kontaktujte nás, my to vybavíme za Vás.