Blog

Zmeny v odmeňovaní práce, odvodoch pre rok 2019

By admin   |    Komentáre vypnuté na Zmeny v odmeňovaní práce, odvodoch pre rok 2019    |    

Rok 2019 si pripravil veľký kokteil zmien v odmeňovaní práce, odvodoch. Teraz si povieme o zmenách, ktoré sa dotknú najširšieho spektra zamestnancov, dohodárov, SZČO. 

Mzdová agenda 

V Českej republike sú zamestnanci chránení pred poskytovaním príliš nízkych miezd zaručenou mzdou, ktorá je kategorizovaná do ôsmich skupín práce. Pre zamestnávateľa teda nie je záväzná len minimálna mzda 79,80 kč / hodinu resp. 13 350 kč za mesiac, ale zamestnancov je treba odmeňovať minimálne na úrovni príslušnej skupiny zaručenej mzdy. Kontrola z inšpektorátu práce posudzuje u príslušnej skupiny práce tak kvalifikáciu ako aj náročnosť práce. Tabuľku skupín práce nájdete v Nařízení vlády 273/2018 Sb. Jedinú výnimku momentálne predstavujú dohodári, na ktorých sa zaručená mzda nevzťahuje. Avšak od 1.7.2019 musia byť aj dohodári odmeňovaní tak ako zamestnanci. 

Zmeny u náhrady mzdy pri pracovnej neschopnosti a navýšenie rozhodnej výšky príjmu pre účasť na SP.

Momentálne v Českej republike platí, že prvé tri dni PN sú považované za karenčnú dobu a zamestnanec za tieto dni nedostane žiadnu náhradu mzdy. 

S platnosťou od 1.7.2019 bude zrušená karenčná doba. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ bude zamestnancovi hradiť náhradu mzdy za prvých 14 dní už od prvého dňa jeho PN. Znamená to, že pri obecnom rozvrhu pracovnej doby  pondelok – piatok bude zamestnávateľ hradiť náhradu mzdy 80 (10 *8) hodín, namiesto pôvodných 56 hodín ( do 30.6.2019 je karenčná doba prvé 3 dni). 

Pri výkone práce malého rozsahu je zamestnanec účastný na sociálnom poistení len v tých mesiacoch kedy jeho zúčtovaný príjem dosiahne od 1.1.2019  aspoň rozhodnú  výšku 3000 kč. 

Novinky pre SZČO v roku 2019

Minimálne sociálne poistenie  predstavuje v roku 2019 výšku   2388 kč a zdravotné poistenie 2208 kč. 

Záloha na poistné na sociálne poistenie je od 1.1.2019 splatná od 1. – posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí. 

Minimálny mesačný základ pre poistné na nemocenské poistenie sa zvyšuje na 138,- kč. SZČO ktorá si platí mesačne nižšiu sumu, musí platbu poistného zvýšiť, inak dôjde k zániku NP.

Záloha na zdravotné poistenie je aj naďalej splatná k 8. dňu nasledujúceho mesiaca. V budúcnosti sa očakáva zjednotenie lehôt na odvod záloh. 

V prípade, že ste česká spoločnosť / český podnikateľ/ český lekár a neviete si poradiť v oblasti odmeňovania práce, neváhajte nás kontaktovať. My to vyriešime za Vás.